Επιστροφή στην πλήρη σελίδα

NÚM. DE EXPEDIENTE: 2290/20


Asunto:
 
PLANES DE CONTINGENCIA CENTROS ASISTENCIALES
Fecha de inicio de información pública:
 
01/07/2020
Fecha de fin de información pública:
 
14/07/2020

DOCUMENTACIÓN
 
(181 kB.)